Lapsi- ja nuorisotyö ovat keskeinen osa seurakuntamme toimintaa. Pidämme pyhäkoulua, nuorteniltoja ja järjestämme retkiä, urheilu- ja leikkitoimintaa, askartelua, ja monenlaisia muita aktiviteetteja.

 Toiminnan perustana on vapaaehtoisten ohjaajien panos. Hyvien edellytyksien luomiseksi toiminnalle, järjestetään tasaisin väliajoin koulutustilaisuuksia lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvistä aiheista.

 Tällä kertaa koulutukseen osallistui yli kolmekymmentä vapaaehtoista ohjaajaa. Koulutuksessa käsiteltiin sitä, kuinka havaita lapsien ja nuorien ongelmatilanteita, kuinka niitä voitaisiin ennalta ehkäistä ja kuinka niiden ilmetessä tulisi toimia ja olla avuksi.

 Yhtenä aiheena oli kuinka toimia, jos ilmenisi epäilyksiä lapsiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai muunlaisesta vahingollisesta toiminnasta. On äärimmäisen tärkeää, että tällaisissa tilanteissa ohjaajat osaisivat käsitellä vaikeitakin asioita, toimia tilanteessa oikein ja että asiat hoidetaan tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

 Saimme myös kattavan katsauksen netin ja sosiaalisen median negatiiviisiin ja positiivisiin puoliin. Oikein käytettynä netti ja some ovat hyviä ja rakentavia välineitä. Niistä löytyy valitettavasti myös paljon haitallisia puolia, jotka voivat merkittävästi haitata lapsen kehitystä. Nettikiusaaminen, somen luomat paineet ja seksuaalinen materiaali ovat asioita, joille lapset ja nuoret voivat helposti altistua. Ohjaajatoiminnassa mukana olevien on tärkeää osata auttaa eteen tulevissa haasteissa ja ohjata terveeseen nettikäyttäytymiseen ja puuttua esimerkiksi kiusaamiseen.

 Koulutus antoi varmasti jokaiselle paikalla olleelle hyviä eväitä turvallisen ja terveen toimintaympäristön luomiseksi vapaaehtoiseen lapsi- ja nuorisotyöhön, sekä hyvän käsityksen siitä kuinka toimia ongelmatilanteissa.

Edellinen julkaisu
Seuraava julkaisu