Youth Exchange Program (YEP)

Seurakunnan kansainvälisen nuorisotyön keskeinen toimintamuoto on nuorisovaihto-ohjelma, viralliselta nimeltään Youth Exchange Program (YEP), jota Suomessa perinteisesti on kutsuttu A-laagiksi. Nuoret voivat tämän järjestelyn ansiosta toimia tavallisimmin vuoden ajan Brunstadin konferenssikeskuksessa Norjassa tai monikansallisissa työyhteisöissä eri maissa.

YEP:iin osallistuu vuosittain noin 500 nuorta kautta maailman. Vuoden aikana he opiskelevat 20 tuntia viikoittain raamattutietoutta, Norjan kieltä ja kulttuuria. Lisäksi he voivat antaa vapaaehtoisen panoksensa käännöstyössä, mediasisältöjen tuottamisessa ja monissa erilaisia taitoja kehittävissä projekteissa ja tehtävissä seurakunnan päämäärien hyväksi.

Järjestelyn tavoitteena on, että nuoret oppivat yhteistyötä, suvaitsevaisuutta ja hyvää työmoraalia sekä tutustuvat eri maiden kansalaisiin, kulttuureihin ja kieliin aidossa ympäristössä.

Useimmat osallistuneet ovat kokeneet tämän ajan erittäin rikastuttavana, ja pysyviä ystävyyssuhteita on syntynyt yli rajojen. Suomesta nuorisovaihtoon on osallistunut n. 100 nuorta.

Youth Exchange Program (YEP)