Nuortenkokoukset

Nuortenkokoukset ovat hengellisiä tilaisuuksia nuorille ja nuorille aikuisille. Kokoontumisissa toimivat ohjaajina muutamat seurakunnan nuoret aikuiset. Kokouksessa lauletaan yhdessä, rukoillaan ja tuodaan esiin raamatun sanomaa.

Tilaisuuden jälkeen iltaa vietetään vapaamuotoisesti jutustellen ja kuulumisia vaihdellen edullisen tarjoilun lomassa.