Tavoitteena omakohtainen usko

Seurakunnan kasvu on 1900-luvun alusta asti tapahtunut ohjaamalla yksittäisiä ihmisiä yhteyteen Jeesuksen kanssa, niin että he voivat saada omakohtaisen uskon evankeliumiin. Tällaisista ihmisistä voi muodostua eläviä seurakuntia. Tämä on Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamista. Suuret jäsenmäärät eivät ole sinänsä mikään päämäärä.

Laivaston aliupseerina Johan Oscar Smith jutteli työssään tapaamiensa ihmisten kanssa laivoilla ja satamissa, ja löysi näin ajan mittaan ystäviä eri puolilta Norjaa ja erilaisista kristillisistä taustoista.

Elinvoimaisia paikallisseurakuntia

Toisen maailmansodan jälkeen seurakunta alkoi levitä kautta Euroopan, ja myöhemmin muihin maanosiin. Evankeliumi on edelleen levinnyt ihmiseltä ihmiselle. BCC on myös avustanut kokoontumispaikkojen rakentamista eri maanosiin, sinne, missä omat resurssit eivät olisi riittäneet. Puolivuosittaiset lähetyskeräykset ovat olleet tällaisen toiminnan selkärankana.

Kokouspaikkojen rakentaminen on antanut monille paikallisille nuorille tilaisuuden ammattitaitojen oppimiseen, mikä on parantanut heidän toimeentulomahdollisuuksia. Paikalliset ystävät ovat myös oppineet ottamaan vastuun itselleen, eikä elämään avustusten varassa.

Lähetystyö digitaalisessa ajassa

Meitä ympäröivä maailma muuttuu, eivätkä torit ja kadut enää ole ihmisten kohtaamispaikkoja samalla tavoin kuin apostolien aikaan. Tavoittaaksemme ihmiset ja varsinkin tärkeiden elämänvalintojen edessä olevan nuorison, on voitava tuoda evankeliumi esiin uusin keinoin, jotka tavoittavat kohderyhmän, ja sellaisessa muodossa, että ihmiset voivat löytää sanomasta yhtymäkohtia omassa elämässään. Näin evankeliumin antama toivo paremmasta elämästä voi levittää valoaan myös meidän ajassamme.

BCC on panostanut viimeiset kaksi vuosikymmentä voimakkaasti digitaalisiin työkaluihin. BCC:n oma kansainvälinen TV-kanava, laajamittainen mediatuotanto, lapsille suunnattu biblekids.io projekti ja kristityille nuorille kehitetty huippumoderni pelimaailma BibleX ovat tästä konkreettisimmat esimerkit, jotka tavoittavat viikoittain tuhansia ihmisiä ympäri maailman.

https://www.bccsuomi.fi/ajankohtaista/gunnar-gangso-tyopaikkoja-ja-hengellista-apua-jo-yli-50-vuoden-ajan/