Meidän uskomme

Uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, ja se on uskomme perusta. Syntien anteeksianto, kaste ja ehtoollinen (leivänmurto) ovat uskomme peruselementtejä. Jumalan sanan mukaan meidän tulee tehdä ’hedelmää, jossa kääntymys näkyy’, sen jälkeen kun olemme saaneet syntien anteeksiannon. (Matt. 3:8; Ap. t. 26:20)

Jeesus oli ihminen niin kuin mekin

Uskomme, että Jeesus Kristus sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi Neitsyt Mariasta, ja että hän nousi kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisen jälkeen kuolleista, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Raamattu opettaa meille myös, että Jeesus Kristus oli ihminen niin kuin mekin, ‘Lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen’. (Room. 1:3)

Hebr. 4:15:ssa on kirjoitettu: ‘Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.’ Sen ymmärtäminen, että Jeesus kielsi synnin , kun tuli kiusatuksi siihen, antaa meille uskon synnin voittamiseen omassa elämässämme.

Voitto tietoisesta synnistä

Uskomme, että Jeesus tuli kiusatuksi samoin kuin me, ja että hän ei koskaan tehnyt syntiä, vaan hän voitti kaikki kiusaukset Pyhän Hengen avulla. (Hebr. 4:15-16) Siksi me myös uskomme, että kun tulemme kiusatuksi johonkin, minkä tiedämme olevan vastoin Jumalan tahtoa, saamme voiman kieltää itsemme ja voittaa. (Room. 6:1-2) Uskomme voittoon kaikesta tietoisesta synnistä ja hengelliseen kasvuun ja kehitykseen kaikessa hyvässä, niin kuin Raamatussa sanotaan.

Pyhitys

Raamatussa sanotaan, että kääntymisen ja syntien anteeksiannon jälkeen on tie kuljettavana Jeesuksen jalanjäljissä. Tämä tie merkitsee kuuliaisuutta Pyhää Henkeä kohtaan, joka johtaa muuttumiseen ja jumalalliseen luontoon. (2. Piet. 1:4) Tätä sisäistä muuttumista Raamattu kutsuu pyhitykseksi.

Seurakunta – Kristuksen ruumis

Uskomme, että hengellinen yhteys, joka muodostuu niiden ihmisten välille, jotka elävät valon ja Jumalan sanan ohjauksessa, on seurakunta, jota kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi. Kaikki, jotka elävät ”ristiinnaulittuina Kristuksen kanssa”, kuuluvat hänelle ja ovat osa tätä ruumista – ajasta ja paikasta, kulttuurista ja traditiosta riippumatta. (1.Kor. 12:27; Ef. 4:15-16)

Kaste

Noudatamme uskovien kastetta, eli siis aikuiskastetta. Kaste on «hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa». 1. Piet. 3:21.

Kaste ei siis poista syntiä, mutta antamalla kastaa itsensä, todistaa Jumalalle ja ihmisille, että haluaa elää uutta elämää. Ihminen käy liittoon, tekee sopimuksen Jumalan kanssa siitä, että siitä lähtien ei enää elä oman tahtonsa mukaan, vaan elää hänelle tehden hänen tahtonsa.

Ehtoollinen (Leivän murto)

Ehtoollinen on kokoontuminen, missä tutkimme itseämme ja muistelemme suurta pelastustyötä, jonka Jeesus teki meidän puolestamme ja sitä työtä, mitä hän haluaa tehdä meissä.

Ehtoollinen on tunnustus, jossa tunnustamme, että olemme arkipäivässämme osallisia samaan kuolemaan kuin Jeesus; kuolemaan synnille, joka meissä asuu. Jakamalla leipää, me todistamme, että olemme jäseniä yhdessä ja samassa ruumiissa.

“Herra Jeesus,… otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: ‘Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni’. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syöte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.’”

«Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä.» 1. Kor. 10:16-17.