Lähetystyö

BCC:n on tehnyt kansainvälistä lähetystä jo vuosikymmenien ajan. Sen tuloksena paikallisille seurakunnille on järjestetty käytännön toimintamahdollisuudet tukemalla kansallisten konferenssikeskusten hankkimista tai rakentamista. Niissä on tarvittavat kokoontumis-, majoitus-, ruokailutilat sekä erityisesti lasten ja nuorten toiminnan tarvitsemat tilat. Nämä tavoitteet saavutetaan aktivoimalla paikallisseurakunnan jäseniä, jolloin tilojen valmistuttua ne koetaan omiksi. Nuortenohjelma YEP:illä on myös tärkeä osuus näiden projektien toteuttamisessa.

Lähetystyön päämääränä on ohjata ihmiset itse auttamaan itseään. Emme halua käyttää varoja tavalla, joka passivoisi heitä, vaan pikemmin kannustaa heitä käyttämään hyväkseen paikalliset voimavarat ja mahdollisuudet. Kokemuksemme on, että ainoastaan avun saajien oma aktiivisuus ja ankara työnteko luovat edellytykset seurakunnan terveelle kehitykselle.

Tällä hetkellä on käynnissä lukuisia lähetysprojekteja eri puolilla maailmaa, mm. Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. Eniten teemme työtä yksittäisten ihmisten ja pienten ryhmien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet opistamme ja julistuksestamme. Käynnissä on myös isoja projekteja, kuten kokoussalien ja konferenssikeskusten rakentamista köyhien maiden jo olemassaoleville seurakunnille.

Brunstad TV on BCC:n lähetystyön tärkeimpiä välineitä. Yhdistämällä nykyaikaisen teknologian ja perinteisen julistuksen pyrimme välittämään sanomamme mahdollisimman monen ulottuville, jotta heillä olisi tilaisuus saada kuulla, nähdä ja itse kokea Jeesuksen julistamaa uutta elämää.

Kamerun