Ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Kristityn asenteiden ja käytöksen tulee olla kunnioittavaa ja huomaavaista toisia ihmisiä kohtaan, vaikka näiden elämänkatsomus poikkeaisi omastamme.

Totuus ja oikeudenmukaisuus

Tiedämme, että ihminen voi elää oikealla ja oikeudenmukaisella tavalla vain etsimällä totuutta rehellisesti ja vilpittömästi. Oikeudenmukaisuus on elämämme ja kaiken toimintamme perusarvo.

Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsi- ja nuorisotyö on BCC:n ja kaikkien paikallisseurakuntien, kuten DKM-Suomi ry:n, painopistealue. Tarjonnan tulee olla monipuolista ja erilaisille lapsille sopivaa. Kiitoksella, rohkaisulla ja positiivisella palautteella pyrimme siihen, että jokainen kokisi olevansa huomioitu ja arvostettu ja voisi saada onnistumisen kokemuksia.

Rakkaus ja huolenpito

Haluamme osoittaa lähimmäisenrakkautta ja suhtautua myönteisesti jokaiseen ihmiseen riippumatta hänen kyvyistään ja elämäntilanteestaan. Tahtoisimme tukea jokaista elämään Jeesuksen lähetyskäskyn kuvaamalla tavalla.

Oma vapaus

Uskomme perustuu Raamattuun. Sen opetuksen mukaisesti tahdomme, että jokainen jäsenistämme on vapaa tekemään omat valintansa henkilökohtaisen uskonsa ja sisäisen vakaumuksensa mukaisesti.

Turvallinen organisaatio

Haluamme luoda kokonaisuuden, jossa on tilaa erilaisuudelle. Emme halua ilmapiiriä, jossa lahjakkaimpia suositaan, ja että toiset voisivat kokea olevansa ulkopuolisia, huonompi ja ei-toivottu. Erityistä vastuuta koemme tästä lapsi- ja nuorisotyössämme, jossa pyrimme tunnistamaan ja ehkäisemään kaiken kiusaamisen. Kaltoinkohtelun ehkäisyä koskevat toimintaohjeemme tähtäävät siihen, että kaikki jäsenemme voisivat kokea yhteisömme turvalliseksi.

Yhteiskunnallinen vastuumme

BCC yhdistyksineen ja jäsenineen tahtoo olla positiivisena voimavara yhteiskunnassamme.